Contoh sikap sesuai dengan pengamalan Sila keempat Pancasila adalah?

Kato

Contoh sikap sesuai dengan pengamalan Sila keempat Pancasila adalah?

  1. Bekerjasama membersihkan kelas
  2. Memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah
  3. Menolong teman yang jatuh dari sepeda
  4. Semua jawaban benar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah.

Dilansir dari Ensiklopedia, contoh sikap sesuai dengan pengamalan sila keempat pancasila adalah memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah.

Bagikan:

Tags