Dodi Bocah Kang Lantip Becike dadi bocah iku kang sregep lan lantip. Pinter nggawe samubarang kang migunani. Pring bisa dadi wakul. Sepet bisa dadi keset. Wulu bisa dadi sulak. Kapuk bisa dadi benang. Lempung bisa dadi pot. Prayogane wiwit cilik tuladha babagan nggawe kerajinan. Kanggo sangu urip ing tembe mburi. Dadi bocah kang ora seneng ing alembana. Nora seneng tumindak kang sembrana. Ben urip ing tembe. Bisa migunani marang sapadha-padha.Manut geguritan ing dhuwur, wiwit kapan apike sinau gawe kerajinan iku?

Dodi Bocah Kang Lantip Becike dadi bocah iku kang sregep lan lantip. Pinter nggawe samubarang kang migunani. Pring bisa dadi wakul. Sepet bisa dadi keset. Wulu bisa dadi sulak. Kapuk bisa dadi benang. Lempung bisa dadi pot. Prayogane wiwit cilik tuladha babagan nggawe kerajinan. Kanggo sangu urip ing tembe mburi. Dadi bocah kang ora seneng ing alembana. Nora seneng tumindak kang sembrana. Ben urip ing tembe. Bisa migunani marang sapadha-padha.Manut geguritan ing dhuwur, wiwit kapan apike sinau gawe kerajinan iku?

  1. Yen wis gede
  2. Wiwit cilik
  3. Yen rampung sekolah
  4. Wiwit sekolah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Wiwit cilik.

Dilansir dari Ensiklopedia, dodi bocah kang lantip becike dadi bocah iku kang sregep lan lantip. pinter nggawe samubarang kang migunani. pring bisa dadi wakul. sepet bisa dadi keset. wulu bisa dadi sulak. kapuk bisa dadi benang. lempung bisa dadi pot. prayogane wiwit cilik tuladha babagan nggawe kerajinan. kanggo sangu urip ing tembe mburi. dadi bocah kang ora seneng ing alembana. nora seneng tumindak kang sembrana. ben urip ing tembe. bisa migunani marang sapadha-padha.manut geguritan ing dhuwur, wiwit kapan apike sinau gawe kerajinan iku wiwit cilik.

Baca Juga  Urutan Proses kognitif menurut Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl adalah?

Leave a Comment