Hadirin sadayana. Acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. Ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. Saha anu biantara dina wacana di luhur téh?

Kato

Hadirin sadayana. Acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. Ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. Saha anu biantara dina wacana di luhur téh?

  1. wakil murid
  2. wakil guru
  3. kepala sekola
  4. para siswa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. wakil murid.

Dilansir dari Ensiklopedia, hadirin sadayana. acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. saha anu biantara dina wacana di luhur téh wakil murid.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Tags

Penakuis.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications